Co je vstupní vratná jistina a kdy ji platíte

Po řádném ukončení spoření Vám jistinu vrátíme v plné výši.

Maximální výše činí 5 % z cílové částky spoření.

3 varianty pro úhradu vstupní jistiny dle Vašeho výběru.

Co je to vstupní vratná jistina?

Na počátku spoření je zapotřebí provést úhradu Vstupní vratné jistiny (VVJ), je-li účtována. Jedná se o pojistnou platbu, jejímž účelem je zajištění plnění smluvních podmínek ze strany klienta. Jsou-li předepsané podmínky splněny, VVJ je na konci spoření klientovi v plné výši vrácena

VVJ může být uhrazena jednorázově celá (způsob úhrady jistiny 100:0) nebo ji lze rozdělit na několik splátek. U varianty 50:50 připadá na úhradu jistiny polovina došlých plateb, druhá polovina je využita k nákupu zlata. Jakmile je VVJ tímto způsobem splacena, veškeré prostředky jsou poté využity na spoření do drahého kovu. Varianta 80:20 pak umožňuje umořovat VVJ 80% částky a 20% slouží k nákupu kovu, opět dokud není VVJ splacena. Konkrétní variantu úhrady VVJ si volíte na začátku spoření.

VVJ Vám bude na konci spoření vrácena po splnění předem daných podmínek, tj. po řádném dokončení svého spořícího plánu (a dosažení cílového objemu zlata) a následném požadavku o výkup veškerého naspořeného kovu (dle čl. 10. smlouvy). Zachování nároku na vrácení VVJ je podmíněno úschovou naspořeného kovu v zabezpečeném depozitu poskytovatele. Úschova je po celou dobu spoření bezplatná.

Začít spořit
na auringo ve 3 krocích

1. Registrace účtu
Během minuty se registrujete
a získáte svůj zákaznický účet.
2. Online podpis smlouvy
Zvolíte parametry spoření
a odešlete.
3. Spoříte do zlata
Po našem potvrzení
můžete začít spořit.
Čtěte více o tom, jak začít